2018-09-28

Az ÉV NŐGYÓGYÁSZA 2018 – SZABÁLYZAT

Minden korosztályú Hölgy számára hatalmas dilemmát jelent a megfelelő nőgyógyász megtalálása. A kérdés,- legyen első vagy valami oknál fogva váltás miatt- ami elhangzik a nők között: „Tudsz ajánlani egy jó nőgyógyászt?”

A családi,- baráti körben esetleg kollégák között majd legvégső esetben az interneten kezdünk érdeklődni, kutakodni. Nézzük, olvassuk a véleményeket, mérlegelünk. Persze mindenkinek más a jó, mindenki mást keres. Van, amikor mi kérdezünk, van, amikor tőlünk kérdeznek. Mindkettő nehéz helyzet.

A Femiramis.hu célul tűzte ki, hogy megtalálja Magyarország legjobb nőgyógyászát. Ebben kérjük a Hölgyek, a Ti segítségét/segítségeteket. Nevezd nőgyógyászod, írd le egy rövid történetben vagy jellemzéssel, hogy miért gondolod, hogy a Te nőgyógyászod a legnagyobb Hős, aki megérdemli ezt a kinevezést.

Várjuk a történeteket!

A Pályázók jelölése:2018.október 01.-2019.március 31

Közönségszavazási időszak: 2018.október 01.-2019.május 01.

Jelöld megbízható nőgyógyászod!

A nők számára fontos, hogy olyan nőgyógyászt találjanak, aki mind szakmailag mind emberileg elismert és jól végzi munkáját. Ezen „hősöket” szeretné megtalálni a Femiramis.hu az olvasói/követői szavazatainak segítségével.

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a MeDiRatio Kft. (1114. Budapest, Bartók Béla út 15/D) által üzemeltetett https://femiramis.hu/ linken elérhető Femiramis.hu weboldalon meghirdetésre kerülő Az Év Nőgyógyásza elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

 1. A Pályázaton résztvevő személyek 

  A Pályázaton Szavazóként (a továbbiakban: Szavazó) részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárságú természetes személy aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele.A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
  – a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  – egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

  A pályázatban jelöltként (a továbbiakban: Jelölt) részt vehet minden Magyaroszágon praktizáló nőgyógyász, akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele.
  Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően nem fogadja el, vagy visszavonja. A kizárás tényéről a Femiramis.hu. nem értesíti a Szavazót.

  Figyelem! A jelölés feldolgozása minimum 5 munkanapot vesz igénybe!

   

 2. A Pályázat leírása
  A Pályázat a Jelöltek számára meghirdetett része
  A Femiramis.hu 2018. Az Év Nőgyógyászát keresi, aki munkáját lelkiismeretesen végzi, és legfontosabb szempontja a páciense egészsége. Jelölést leadni a Femiramis.hu Az Év Nőgyógyásza aloldalán lehet. A weboldalra látogató a jelentkezési felületre jutva jelölheti az a nőgyógyászt, akit ő Hősnek tart. (továbbiakban: Jelölés).A jelölt személyről az alábbi adatokat kell feltölteni: név, rendelő elérhetősége és egy rövid történet, miért is az Ő jelöltje alkalmas a pályázat megnyerésére.

  A jelölt telefonos, illetve e-mailes értesítést kap egy linkkel, amelyre válaszolva vissza is utasíthatja a jelölést.

  A nyertest a határidőre beérkező szavazatok száma, és az értékelések pontszámának átlaga alapján hirdeti ki a Femiramis.hu.

  A Pályázat Szavazók számára meghirdetett része
  A Szavazók a közönségszavazási időszakban egy e-mail címről, illetve egy facebook profilról egy szavazatot adhatnak le. A szavazók külön 1-5 pontot adhatnak az elérhetőség, emberi hozzáállás és szaktudás szempontjából.

   

 3. A Pályázat időtartama
  A Pályázat teljes egésze Ezen belül:
  A Pályázók jelölése: 2018.október 01.-2019.március 31.
  Közönségszavazási időszak: 2018.október 01.-2019.május 01. között zajlik.A Pályázaton részt venni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

  A közönségszavazási időszakra jelentkezni a szavazás meghirdetésének időpontjától, a szavazás utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Szavazás időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett szavazatok érvénytelenek, szavazatok nem vehetők figyelembe.

   

 4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek
  A jelöltek közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik hozzájárulásukat adják a pályázatban való részvételre, jelölésüket elfogadták.Szavazók esetén
  – szavazat leadása Facebook felhasználói profillal a közönségszavazási szakaszban
  – jelen Szabályzat elfogadása, és a jelen Szabályzatban foglaltak szerinti adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte (az adatvédelmi előírásokban lévő időszak alatt az adatok kezelésének elfogadása)

   

 5. Nyeremény
  A legtöbb értékelési pontot kapott nőgyógyász nyereménye: bruttó 200.000 Ft, azaz bruttó kétszázezer forint.A nyeremény a hatályos törvények szerinti személyi jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre. A megnyert bruttó összegből a könyvelés időpontjában hatályos és irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint SZJA előleg kerül levonásra. A nyeremény összegét a nyertesnek a 2018-as adóbevallásában szerepeltetni szükséges.

  A nyeremény másra át nem ruházható.

  A Femiramis.hu-t üzemeltető MeDiRatio Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését. A MeDiRatio Kft. nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

  A MeDiRatio Kft. az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket jelen Pályázattal összefüggésben nem oszt ki.

 6. A nyeremények kézbesítése, átvétele
  Amennyiben a nyeremény átvétele a jelölt hibájából meghiúsul 30 napon túl, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a MeDiRatio Kft -t semmilyen felelősség nem terheli.Amennyiben a nyertes Jelölt nem tud részt venni a díjátadón, a nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Jelölt értesítési adatainak, és a pénznyeremény átutalásához a Nyertes bankszámlaszámának hiánytalan és pontos megadása, illetve a pénznyeremény átutalásához szükséges nyilatkozatok megtétele.

  A pénznyereményre, illetve a pénznyeremény átvételére való jogosultság további feltétele, hogy a nyertes Jelölta hatályos jogszabályok által megkívánt valamennyi, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a könyvelés elvégzéséhez szükséges nyilatkozatot hiánytalanul, hibátlanul, a valóságnak megfelelő adatok megadásával megtegye, és azt határidőben átadja a MeDiRatio Kft részére. A jelen feltétel irányadó arra az esetre is, ha az adott nyeremény átadásához, vagy biztosításához a Nyertesnek valamely adatot meg kell adnia, vagy valamely cselekményt meg kell tennie (pl.: bankszámla, adóazonosító jel megadása). A Nyertes kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyereményre, illetve annak az átvételére csak az itt hivatkozott feltételek együttes fennállása esetén jogosult.

  Amennyiben méltányolható okból meghiúsul a nyeremény személyes átadása, a MeDiRatio Kft a nyereményt egy alkalommal átutalja vagy postázza.

   

 7. Adatvédelem
  A MeDiRatio Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a pályázat lebonyolításának ideje alatt birtokában van a Szavazó e-mail címének (illetve nevének, amennyiben megadja), valamint a Jelölt nevének és e-mail címének. Az Adatkezelő minden szükséges óvintézkedést megtesz az adatok megőrzésének érdekében. A Szavazó és a Jelölt bármikor kérheti adatainak rendszerünkből való törlését. Az adatkezelő csak a pályázat elbírálásának céljára használja fel a rendszerben lévő adatokat. A pályázat lezárása után mind a Szavazó, mind a Jelölt adatait töröljük rendszerünkből.
  Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az adatkezelő munkatársai az info@femiramis.hu és a mediratio@medriatio.hu e-mail-címen. 
[widget id="recent-posts-widget-with-thumbnails-2"]