2019-11-04

Az Év Nőgyógyásza 2019 – Szabályzat

AZ ÉV NŐGYÓGYÁSZA 2019

Minden korosztályú Hölgy számára hatalmas dilemmát jelent a megfelelő nőgyógyász megtalálása

A családi,- baráti körben, esetleg kollégák között, majd legvégső esetben az interneten kezdünk érdeklődni, kutakodni. Nézzük, olvassuk a véleményeket, mérlegelünk. Persze mindenkinek más a jó, mindenki mást keres. Van, amikor mi kérdezünk, van, amikor tőlünk kérdeznek. Mindkettő nehéz helyzet.

A Femiramis.hu célul tűzte ki, hogy megtalálja Magyarország legjobb nőgyógyászát. Ebben kérjük a Hölgyek, a Ti segítségeteket. Nevezd nőgyógyászod! Ha gondolod, küld el nekünk egy kis sztoriban, hogy miért pont a Te orvosod lenne a megfelelő erre a kinevezésre.

Várjuk a történeteket!

A Pályázók jelölése: 2019.11.04 – 2020.02.02
Közönségszavazási időszak: 2020.02.03 – 2020.04.05

Jelöld megbízható nőgyógyászod!

A nők számára fontos, hogy olyan nőgyógyászt találjanak, aki mind szakmailag mind emberileg elismert és jól végzi munkáját. Ezen „hősöket” szeretné megtalálni a Femiramis.hu az olvasói/követői szavazatainak segítségével.

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a MeDiRatio Kft. (1114. Budapest, Bartók Béla út 15/D) által üzemeltetett https://femiramis.hu/ linken elérhető Femiramis.hu weboldalon meghirdetésre kerülő Az Év Nőgyógyásza elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

 

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton Szavazóként (a továbbiakban: Szavazó) részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárságú természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele.A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
– a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
– egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A pályázatban jelöltként (a továbbiakban: Jelölt) részt vehet minden Magyarországon praktizáló nőgyógyász, akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően nem fogadja el, vagy visszavonja. A kizárás tényéről a Femiramis.hu. nem értesíti a Szavazót.

2. A Pályázat leírása

A Pályázat a Jelöltek számára meghirdetett része
A Femiramis.hu 2019. Az Év Nőgyógyászát keresi, aki munkáját lelkiismeretesen végzi, és legfontosabb szempontja a páciense egészsége. Jelölést leadni a Femiramis.hu Az Év Nőgyógyásza aloldalán lehet. A weboldalra látogató a jelentkezési felületre jutva jelölheti az a nőgyógyászt, akit ő Hősnek tart. (továbbiakban: Jelölés).A jelölt személyről az alábbi adatokat kell feltölteni: név, rendelő elérhetősége és egy rövid történet, ha van miért is az Ő jelöltje alkalmas a pályázat megnyerésére.

A jelölt telefonos, illetve e-mailes értesítést kap egy linkkel, amelyre válaszolva vissza is utasíthatja a jelölést. A nyertest a határidőre beérkező szavazatok száma alapján hirdeti ki a Femiramis.hu.

A Pályázat Szavazók számára meghirdetett része
A Szavazók a közönségszavazási időszakban Facebook profilról, Instagram profilról, illetve LinkedIn profil segítségével egy szavazatot adhatnak le. A szavazók külön 1-5 pontot adhatnak az elérhetőség, emberi hozzáállás és szaktudás szempontjából.

3. A Pályázat időtartama

A Pályázat teljes egésze Ezen belül:
A Pályázók jelölése: 2019.11.04 – 2020.02.02
Közönségszavazási időszak: 2019.02.03 – 2020.04.05 között zajlik.

A Pályázaton részt venni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

A közönségszavazási időszakra jelentkezni a szavazás meghirdetésének időpontjától, a szavazás utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Szavazás időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett szavazatok érvénytelenek, szavazatok nem vehetők figyelembe.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A jelöltek közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik hozzájárulásukat adják a pályázatban való részvételre, jelölésüket elfogadták.

Szavazók esetén
– szavazat leadása Facebook, linkedin, instagram felhasználói profillal a közönségszavazási szakaszban
– jelen Szabályzat elfogadása, és a jelen Szabályzatban foglaltak szerinti adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte (az adatvédelmi előírásokban lévő időszak alatt az adatok kezelésének elfogadása)

5. Nyeremény

A legtöbb értékelési pontot kapott nőgyógyász nyereménye: bruttó 200.000 Ft, azaz bruttó kétszázezer forint.A nyeremény a hatályos törvények szerinti személyi jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre. A megnyert bruttó összegből a könyvelés időpontjában hatályos és irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint SZJA előleg kerül levonásra. A nyeremény összegét a nyertesnek a 2019-es adóbevallásában szerepeltetni szükséges. Ezenfelül a nyertes kap 5 darab IUB Rézgyöngy Ballerine hormonmentes fogamzásgátló eszközt, amelyet az Adexilis Hungary Kft. forgalmazz, illetve egy szakértői ajándékcsomagot, mely tartalmazz: egy táskát, egy darab ékszerdobozt, amelybe behelyezhető az egy darab demó IUB, egy darab műanyag méh-modellt, jegyzetfüzetet, oktató anyagot és megfelelő fogót.

A nyeremény másra át nem ruházható.

A Femiramis.hu-t üzemeltető MeDiRatio Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését. A MeDiRatio Kft. nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A MeDiRatio Kft. az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket jelen Pályázattal összefüggésben nem oszt ki.

6. A nyeremények kézbesítése, átvétele

Amennyiben a nyeremény átvétele a jelölt hibájából meghiúsul 30 napon túl, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a MeDiRatio Kft -t semmilyen felelősség nem terheli.Amennyiben a nyertes Jelölt nem tud részt venni a díjátadón, a nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Jelölt értesítési adatainak, és a pénznyeremény átutalásához a Nyertes bankszámlaszámának hiánytalan és pontos megadása, illetve a pénznyeremény átutalásához szükséges nyilatkozatok megtétele.

A pénznyereményre, illetve a pénznyeremény átvételére való jogosultság további feltétele, hogy a nyertes Jelölta hatályos jogszabályok által megkívánt valamennyi, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a könyvelés elvégzéséhez szükséges nyilatkozatot hiánytalanul, hibátlanul, a valóságnak megfelelő adatok megadásával megtegye, és azt határidőben átadja a MeDiRatio Kft részére. A jelen feltétel irányadó arra az esetre is, ha az adott nyeremény átadásához, vagy biztosításához a Nyertesnek valamely adatot meg kell adnia, vagy valamely cselekményt meg kell tennie (pl.: bankszámla, adóazonosító jel megadása). A Nyertes kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyereményre, illetve annak az átvételére csak az itt hivatkozott feltételek együttes fennállása esetén jogosult.

Amennyiben méltányolható okból meghiúsul a nyeremény személyes átadása, a MeDiRatio Kft a nyereményt egy alkalommal átutalja vagy postázza.

7. Adatvédelem

A MeDiRatio Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a pályázat lebonyolításának ideje alatt birtokában van a Szavazó e-mail címének (illetve nevének, amennyiben megadja), valamint a Jelölt nevének és e-mail címének, ezen adatok minden esetben a Szavazó és a Jelölt beleegyezésével kerülnek rendszerünkbe, és kerülnek felhasználásra. Az Adatkezelő minden szükséges óvintézkedést megtesz az adatok megőrzésének érdekében. Az adatkezelő ezeket az adatokat a Szavazó és a Jelölt beleegyezése nélkül nyilvánosságra nem hozza. A Szavazó és a Jelölt bármikor kérheti adatainak rendszerünkből való törlését. Az adatkezelő csak a pályázat elbírálásának céljára használja fel a rendszerben lévő adatokat. A pályázat lezárása után mind a Szavazó, mind a Jelölt adatait töröljük rendszerünkből.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az adatkezelő munkatársai az info@femiramis.hu és a mediratio@medriatio.hu e-mail-címen.

 

[widget id="recent-posts-widget-with-thumbnails-2"]